Külastamine

Lgp. Külaline!

Sisenedes meie majja, palun anna endast teada personalile!

Meie külastusajad: E.-P.10.00-16.00

Väljaspool külastusaega informeerida juhatajat! Telef. 5274464